Bezplatný vstup počas prvej nedele v mesiaci

Dovoľujeme si informovať návštevníkov, že podľa príkazu Ministra kultúry Slovenskej republiky č. 2/2013 zo dňa 23. januára 2013 je každú prvú nedeľu v mesiaci vstup na prehliadku expozície Slovenského národného múzea – Múzea Červený Kameň zdarma.

Prehliadky so sprievodcom na I. aj II. prehliadkovom okruhu v slovenskom jazyku začínajú podľa aktuálnych otváracích hodín.

Vstup na obidva prehliadkové okruhy je možný na základe nulovej vstupenky s časenkou, ktorú návštevníci obdržia v pokladni múzea. Prehliadky sa realizujú s výkladom v slovenskom jazyku. Maximálny počet návštevníkov v skupine je stanovený na 40 osôb.

V tento deň skupinové rezervácie nerealizujeme.