Výstavy

Staré expozície
1. máj – 30. september 2019
Výstava fotografií, ktorá približuje návštevníkom vývoj stálej expozície múzea od konca druhej svetovej vojny až po súčasnosť.

Huncokári – ľudia z našich hôr
1. máj – 30. september 2019
Výstava venovaná Huncokárom pôsobiacim v malokarpatskej oblasti.

Veľkorozmerné maľby zo zbierok SNM-Múzea Červený Kameň
1. máj – 30. september 2019
Výstava priblíži maľby na veľkom formáte, ich námety, datovanie, jedinečnosť, ale aj problémy, ktoré z ich rozmerov vyplývajú.

Ignác Bizmayer: autor – zberateľ – reštaurátor
1. máj – 30. september
2019
Výstava venovaná národnému umelcovi, zberateľovi a reštaurátorovi Ignácovi Bizmayerovi.

Utajený dámsky svet
1. máj – 30. september 2019
Inštalácia približuje návštevníkom dámsku spálňu z 19. storočia so všetkým, čo do nej patrí.