Máj

 

  Utorok – Piatok: 9.30 – 15.30 hod.

I. Veľký okruh (75 minút)
  • prehliadka hradných interiérov a hradného podzemia so sprievodcom.
  • pre neobjednané skupiny a individuálnych návštevníkov začína prehliadka v slovenskom jazyku každú celú hodinu.
II. Malý okruh (60 minút)
  • prehliadka hradných interiérov so sprievodcom.
  • pre neobjednané skupiny a individuálnych návštevníkov začína prehliadka v slovenskom jazyku každú celú hodinu.
 Hradné podzemie (30 minút)
  • prehliadka hradného podzemia so sprievodcom.

Maximálny počet v jednej skupine je 10 osôb.

Prehliadky expozícií budú prebiehať v súlade s aktuálnymi protiepidemiologickými opatreniami.
 

Sobota – Nedeľa: 9.00 – 17.00 hod.

I. Veľký okruh (75 minút)
  • prehliadka hradných interiérov a hradného podzemia so sprievodcom.
  • pre neobjednané skupiny a individuálnych návštevníkov začína prehliadka v slovenskom jazyku každú celú hodinu.
II. Malý okruh (60 minút)
  • prehliadka hradných interiérov so sprievodcom.
  • pre neobjednané skupiny a individuálnych návštevníkov začína prehliadka v slovenskom jazyku každú celú hodinu.
 Hradné podzemie (30 minút)
  • prehliadka hradného podzemia so sprievodcom.

Maximálny počet v jednej skupine je 10 osôb.

Prehliadky expozícií budú prebiehať v súlade s aktuálnymi protiepidemiologickými opatreniami.