MájUtorok – Piatok: 9.30 – 15.30 hod.

I. Veľký okruh (75 minút)
 • prehliadka hradných interiérov a hradného podzemia so sprievodcom.
 • pre neobjednané skupiny a individuálnych návštevníkov začína prehliadka v slovenskom jazyku o 9.30, 11.30, 13.30 a 15.30 hod.
II. Malý okruh (60 minút)
 • prehliadka hradných interiérov so sprievodcom.
 • pre neobjednané skupiny a individuálnych návštevníkov začína prehliadka v slovenskom jazyku o 9.30, 11.30, 13.30 a 15.30 hod.
 Hradné podzemie (30 minút)
 • prehliadka hradného podzemia so sprievodcom.

Maximálny počet v jednej skupine je 40 osôb.

 

Sobota – Nedeľa: 9.00 – 17.00 hod.

I. Veľký okruh (75 minút)
 • prehliadka hradných interiérov a hradného podzemia so sprievodcom.
 • pre neobjednané skupiny a individuálnych návštevníkov začína prehliadka v slovenskom jazyku každú celú hodinu.
II. Malý okruh (60 minút)
 • prehliadka hradných interiérov so sprievodcom.
 • pre neobjednané skupiny a individuálnych návštevníkov začína prehliadka v slovenskom jazyku každú celú hodinu.
 Hradné podzemie (30 minút)
 • prehliadka hradného podzemia so sprievodcom.

Maximálny počet v jednej skupine je 40 osôb.

Ak prídete s organizovanou skupinou:
 • s 10 a viac členmi ponúkame Vám možnosť ísť na prehliadku samostatne – teda bez prítomnosti iných návštevníkov – je však nevyhnutné objednať sa minimálne 7 kalendárnych dní vopred a dohodnúť si presný čas prehliadky mimo vyhradený čas pre neobjednaných návštevníkov.

 • s menej ako 10 členmi a máte záujem ísť na prehliadku samostatne – teda bez prítomnosti a iných návštevníkov – ponúkame Vám túto možnosť za doplatok na vstupnom 20.00 € na celú skupinu, je však nevyhnutné objednať sa minimálne 7 kalendárnych dní vopred a dohodnúť si presný čas prehliadky mimo vyhradený čas pre neobjednaných návštevníkov.