SVADBA NA HRADE

Jeden z najkrajších okamihov svojho života môžete prežiť na rôznych miestach. Avšak prostredie hradu dýchajúce minulosťou a s ňou spojenou romantickou mystikou, je svojou vznešenosťou a okázalosťou na tento akt priam ako stvorené.

V súvislosti so svadbou Múzeum Červený Kameň poskytuje nasledovné služby:

SVADOBNÝ OBRAD

Na uskutočnenie svadobného obradu múzeum iba prenajíma priestory:

  • na cirkevný sobáš – hradnú kaplnku: na 1 hod. za poplatok 400 € + prevádzkové náklady cca 5 €,
    Panoráma hradnej kaplnky
  • na civilný sobáš – Salu Terrenu: na ½ hodiny za poplatok 200 € + prevádzkové náklady cca 5 €
    Panoráma Saly terreny

V prípade záujmu o svadobný obrad je potrebné, aby ste si najprv v rámci platnej legislatívy vybavili sobášiacich.

Pri cirkevnom obrade kňaza z farnosti, do ktorej územne patrí nevesta alebo ženích. Súhlas na uskutočnenie katolíckeho obradu musí vydať územne príslušný Rímsko-katolícky farský úrad v Častej – tel. č.: 033/649 52 25.

Pri civilnom obrade si treba najprv dohodnúť termín a hodinu na matrike Obecného úradu Častá, tel. kontakt – tel. č.: 033/593 10 11.

Potom kontaktujte Múzeum Červený Kameň na tel. č.: 0917 908 312 (cez pracovné dni od 7.00 hod. do 15.00 hod.). Následne je potrebné zaslať vyplnené tlačivo záväznej objednávky, ktoré slúži ako podklad k uzatvoreniu zmluvy o prenájme.

Tlačivo prenájom priestorov

SVADOBNÁ HOSTINA

Ak máte záujem aj o svadobnú hostinu na Hrade Červený Kameň ponúkame Vám niekoľko mimoriadne zaujímavých priestorov.

Priamo na nádvorí hradného paláca sú to Malé reprezentačné priestory pre cca 30 osôb. Prenájom do 24 hod. je 300 € + prevádzkové náklady cca 20 € a za kúrenie cca 40 €. Cena prenájmu je vrátane sedenia / oválny stôl pre cca 20 osôb o rozmeroch 4 m x 1,9 m + prídavné stoly 0,8 m x 0,8 m + stoličky – tonetky. Priestory majú vlastné toalety a malú prípravovňu bez vybavenia.
Panoráma malých reprezentačných miestností
predsieň
slávnostná miestnosť

V I. predhradí sú to Spoločenské priestory v predhradí pre cca 100 osôb. Prenájom do 24 hodín je 600 € + prevádzkové náklady cca 50 € a za kúrenie cca 50 €. Cena za prenájom je vrátane sedenia / montované stoly obdĺžnikové 2 m x 1 m alebo okrúhle s priemerom 1,7 m + čierne konferenčné stoličky/. Priestory majú vlastné toalety a prípravovňu, ktorá nie je vybavená. Je v nej iba sporák a drez na umývanie.
Panoráma spoločenských priestorov v predhradí 

Ďalším priestorom v I. predhradí je Hradná jazdiareň nad 100 až do 200 osôb. Výška prenájmu závisí od počtu osôb – do 150 osôb je to 1400 € a do 200 osôb 1600 € + prevádzkové náklady cca 100 € a za kúrenie cca 100 €. Cena prenájmu je vrátane sedenia /rovnaké ako pri spoločenských priestoroch v predhradí/. Priestory majú vlastné toalety a v pomere k priestorom malú nevybavenú prípravovňu iba s drezom na umývanie.

Fotografie zo svadobných hostín vo vyššie ponúkaných priestoroch si môžete pozrieť na stránke hradnej reštaurácie www.tavernapodbastou.sk v sekcii catering.
V prípade záujmu o priestory na svadobnú hostinu vyplňte a zašlite nám záväznú objednávku, ktorá slúži ako podklad k uzatvoreniu zmluvy o prenájme.

V prípade, že máte záujem o usporiadanie svadobnej hostiny v exteriéroch hradného parku môžete si po predchádzajúcej telefonickej alebo osobnej konzultácii vybrať z ponúkaných priestorov v exteriéri. Múzeum prenajíma iba priestor, ostatné služby (stan, sedenie, mobilné toalety, catering, sobášiacich na svadobný obrad a iné) si nájomca zabezpečuje vo vlastnej réžii. Výška prenájmu závisí od počtu osôb a dĺžky prenájmu. V prípade prenájmu viacerých priestorov sa ceny sčítavajú. Do času prenájmu sa započítava príprava, realizácia a likvidácia akcie. K cene za prenájom účtujeme náklady za energie podľa skutočného odberu.
V prípade záujmu o exteriérové priestory vyplňte záväznú objednávku, ktorá slúži ako podklad k uzatvoreniu zmluvy o prenájme.

FOTENIE A KAMEROVANIE SVADBY

Ďalšou z ponúkaných služieb je fotografovanie a nakrúcanie svadieb na video v exteriéroch a interiéroch hradu Červený Kameň. Termín a čas je potrebné si dohodnúť na tel. č.: 033/ 245 51 03, v čase od 9.00 hod. do 15.00 hod.

Cenník za fotenie a kamerovanie svadby:
– fotografovanie a nakrúcanie na video v hradných expozíciách do 60 minút: 100 € 

So svadbou na Červenom Kameni má skúsenosť aj Svadobný Salón Michaela v Pezinku. Spokojné nevesty sa o svadbe na hrade vyjadrili v tomto článku.

Tešíme sa na Vašu návštevu a želáme Vám veľa šťastia a radosti do spoločného života.