August

Palatíni (večerné prehliadky)
12. august 2023


Červenokamenská púť
13. august 2023
Náboženská púť s dlhoročnou tradíciou, ktorej počiatky siahajú až do roku 1751. Viaže sa k sviatku Nanebovzatia Panny Márie, ktorej je zasvätená hradná kaplnka.

Tradičné ľudové umelecké remeslá
19.
– 20. august 2023
Stretnutie ľudových remeselníkov a prezentácia tradičných ľudových umeleckých remesiel zo Slovenska i zo zahraničia.

Čaroles (rozprávkový festival)
26. august 2023