August

Kráľova metresa. Zamlčaný osud Marianny Pálffy (večerné prehliadky)
12. august 2023
Hlavné scénické podujatie sezóny predstaví v priestoroch hradného podzemia dvoch najvýznamnejších Pálffyovcov v dejinách tohto rodu, Mikuláša a Jána. Dvaja bratia, ktorí dosiahli nemožné len za cenu obrovských osobných strát, stoja na vrchole svojej kariéry pred najťažšou otázkou – ako chceme, aby si nás zapamätali dejiny? Rovnakú otázku si kladie vzdelanec a polyhistor Matej Bel, ktorého osud drží palatín Pálffy v rukách.

Červenokamenská púť
13. august 2023
Náboženská púť s dlhoročnou tradíciou, ktorej počiatky siahajú až do roku 1751. Viaže sa k sviatku Nanebovzatia Panny Márie, ktorej je zasvätená hradná kaplnka.

Tradičné ľudové umelecké remeslá
19.
– 20. august 2023
Stretnutie ľudových remeselníkov a prezentácia tradičných ľudových umeleckých remesiel zo Slovenska i zo zahraničia.

Čaroles (rozprávkový festival)
26. august 2023
Nový fantazijný festival pod taktovkou overenej značky Lestival. Výnimočný priestor pre stretnutie troch generácii ponúka program inšpirovaný klenotnicou slovenských ľudových rozprávok a slovanskou mytológiou. S pomocou Pavla Dobšinského sa môžete preniesť do divotvorného sveta, v ktorom vás bude sprevádzať množstvo známych postáv z fantazijných príbehov a rozprávok.