August


Červenokamenská púť
13. august 2023
Náboženská púť s dlhoročnou tradíciou, ktorej počiatky siahajú až do roku 1751. Viaže sa k sviatku Nanebovzatia Panny Márie, ktorej je zasvätená hradná kaplnka.

Tradičné ľudové umelecké remeslá
19.
– 20. august 2023
Stretnutie ľudových remeselníkov a prezentácia tradičných ľudových umeleckých remesiel zo Slovenska i zo zahraničia.

Kráľova metresa. Zamlčaný osud Marianny Pálffy (divadelné predstavenie)
26. august 2023
Hlavné scénické podujatie sezóny predstaví v priestoroch hradného podzemia dvoch najvýznamnejších Pálffyovcov v dejinách tohto rodu, Mikuláša a Jána. Dvaja bratia, ktorí dosiahli nemožné len za cenu obrovských osobných strát, stoja na vrchole svojej kariéry pred najťažšou otázkou – ako chceme, aby si nás zapamätali dejiny? Rovnakú otázku si kladie vzdelanec a polyhistor Matej Bel, ktorého osud drží palatín Pálffy v rukách.

Čaj o piatej
27. august 2023
Nová séria odborno-popularizačného podujatia hradu Červený Kameň vás presvedčí, že spoznávať históriu môže byť skutočným zážitkom. V rámci témy roka Za portrétom sa bude predovšetkým diskutovať o vybraných portrétoch, ktoré sú oveľa zaujímavejšie, než by ste si kedy pomysleli.  To všetko v sprievode dobovej hudby a vychutnávania si čajových špecialít. 
Augustový termín otvorí tému aristokracie v časoch, keď jej najväčšia sláva už pominula.