Úvodná stránka


KONCERT NINY KOHOUT
VSTUPENKY

PRÍBEH STROMOV

Vitajte na stránke hradu Červený Kameň, ktorý je v správe Slovenského národného múzea – Múzea Červený Kameň.
Múzeum Červený Kameň sa špecializuje na vývoj bytovej kultúry šľachty a meštiactva na Slovensku. Je otvorené počas celého roku, okrem 24., 25., 26. decembra, 1. januára a pondelkov od 1. októbra do 30. apríla, no jeho aktivity pre návštevníka sa odohrávajú najmä počas sezóny t.j. od 1. mája do 30. septembra.

Čo Vám múzeum (okrem iného) ponúka?

  • I. Veľký okruh 

ktorého trasa vedie dvadsiatimi štyrmi bohato zariadenými miestnosťami. Návštevník prechádza salónmi, spálňami, jedálňou i rytierskou sálou, kde si môže prezrieť inštaláciu dobového interiérového zariadenia šľachty od obdobia renesancie po obdobie secesie. Ďalej bude prehliadka pokračovať hradným podzemím, súčasťou ktorého je aj obranný systém hradu. Predpokladaná dĺžka prehliadky s odborným výkladom je 75 minút.

  • II. Malý okruh

je obsahovo zameraný len na dobovo zariadené hradné interiéry. Návštevník prechádza salónmi, spálňami, jedálňou i rytierskou sálou, kde si môže prezrieť inštaláciu dobového interiérového zariadenia šľachty od obdobia renesancie po obdobie secesie. Predpokladaná dĺžka prehliadky s odborným výkladom je 60 minút.

  • IV.  Ako sa žilo na hrade

prehliadka devätnástich miestností juhozápadného krídla hradu a hradnej lisovne, zameraná predovšetkým na detského návštevníka, počas letných mesiacov júl a august, na ktorej sa dozviete ako tu jeho majitelia prežívali svoj každodenný život v minulosti. Predpokladaná dĺžka prehliadky je 45 minút.

  • spoznávanie vnútorného a vonkajšieho predhradia

so skladačkou Areál hradu Červený Kameň. Od roku 2008 sa na vonkajšom predhradí môžete prejsť i novým francúzskym parkom.

  • prehliadku celej severnej bašty

Jej architektúra z roku 1539 určite stojí za to vidieť. Do všetkých  podlaží bašty môžete vojsť z nádvoria hradu sami, bez sprievodcu/sprievodkyne. Viac sa o tejto bašte i  jej troch kolegyniach dozviete z informačných panelov pri vstupe do spodného podlažia bašty, na ktorom pre Vás pripravujeme každú sezónu novú výstavu.

  • prehliadku hradnej strážnice

ktorá je prístupná bez sprievodcu/sprievodkyne. Neprehliadnete ju pri vstupe na nádvorie hradu. Stráž v nej sedávala ešte v časoch, keď na nádvorie neviedol dnešný kamenný most, ale most drevený, padací. Nechýba v nej ani klada, do ktorej zvykli vsadiť nespratníkov – môžete si vyskúšať, ako sa tam cítili…

Návštevníci múzea sú povinní dodržiavať aktuálny návštevnícky poriadok. (PDF)

 •