PRENÁJOM PRIESTOROV

Ak chcete mať akciu (či už firemnú alebo rodinnú) u nás na hrade, nech sa páči, vyberte si priestor, ktorý sa na ňu najlepšie hodí.

V prípade záujmu prosím kontaktujte:
0917 908 312
(cez pracovné dni Pon. – Pia., od 7.00 do 15.00 hod.)
adela.safarikova@snm.sk

V INTERIÉRI

Do času prenájmu sa započítava príprava, realizácia a likvidácia akcie.

Hradné pivnice

Unikátne pivničné priestory s delovými baštami vybudované v rokoch 1535-1544 vhodné na veľké spoločenské a kultúrne podujatia, bankety, stredoveké hostiny, ochutnávky vín, recepcie, prezentácie firiem s kapacitou 150 – 800 osôb.

Rozmery pivníc:
1. suterén – 72 m2
2. suterén – 315 m2
3. suterén – 610 m2

Cena prenájmu:
– do 6 hodín 1 000 €
– do 24 hodín 3 000 €
– nad 24 hodín trvania akcie za každú začatú hodinu 100 €
– prípravný deň 1 000 €
– likvidačný deň 1 000 €

K cene za prenájom účtujeme prevádzkové náklady spojené s prenájmom. – viac

Cena prenájmu kvôli krátkemu programu v rámci Vašej prehliadky múzejnými expozíciami:
– na krátky program v rámci prehliadky – do 30 minút 200 €
– na krátky program v rámci prehliadky – do 1 hodiny 400 €

Hradná lisovňa

Atmosféru stredoveku vytvárajú priestory hradnej lisovne s klenbovým stropom, kamennými piliermi a priľahlými kruhovými baštami. Vzácnou ukážkou je i historický lis na hrozno. Priestory sú vhodné na stredoveké hostiny spojené s vystúpeniami šermiarov, ochutnávky vín, kultúrne a spoločenské stretnutia, bankety, recepcie, s kapacitou do 150 osôb.

Rozmery miestností:
• Lisovňa – 267 m2
• Východná bašta – 97 m2
• Južná bašta – 157 m2
• Dvorana – 25 m2

Cena prenájmu vrátane sedenia:
– do 6 hodín 500 €
– do 24 hodín 1 000 €
– za každú ďalšiu hodinu 50 €
– prípravný deň 250 €
– likvidačný deň 250 €

K cene za prenájom účtujeme prevádzkové náklady spojené s prenájmom. – viac

Mobiliár:
– 20 ks veľkých stolov: 300 cm x 90 cm
– 40 ks lavíc drevených: 3 m
– 40 ks čalúnenia na lavice: 3 m

Hradná jazdiareň

Hradnú jazdiareň možno využiť na kultúrne alebo spoločenské stretnutia, svadby, bankety, recepcie, prezentácie firiem, módne prehliadky, koncerty, prednášky, stredoveké hostiny, ochutnávky vín…
Kapacita hradnej jazdiarne na sedenie je 250 miest.

Plocha miestnosti: 485 m2

Cena prenájmu vrátane sedenia:
– do 6 hodín 800 €
– do 24 hodín  1 500 €
– nad 24 hodín trvania akcie za každú začatú hodinu 50 €
– prípravný a likvidačný deň 100 €
– priestor pred vstupom 30 €

K cene za prenájom účtujeme prevádzkové náklady spojené s prenájmom. – viac

Mobiliár:
– 20 ks okrúhlych stolov: priemer 170 cm
– 20 ks obdĺžnikových stolov: 2 m x 1 m
– 400 ks stoličiek /konferenčných/


Piano salónik na hradnom nádvorí

Miestnosti vhodné pre prezentácie firiem, podnikové stretnutia, svadobné hostiny, rodinné stretnutia, promócie. Kapacita najväčšej miestnosti zariadenej štýlovým historickým nábytkom je do 20 osôb, druhej vstupnej miestnosti cca 25 osôb.
K priestorom patrí prípravovňa a samostatné sociálne zariadenia.

Plocha miestností:
1. vstupná miestnosť s chodbou – 58 m2 + 22 m2/chodba
2. spoločenská miestnosť – 60 m2

Cena prenájmu vrátane sedenia:
– do 6 hodín 150 €
– do 24 hodín 300 €
– prípravný a likvidačný deň 100 €

K cene za prenájom účtujeme prevádzkové náklady spojené s prenájmom. – viac

Mobiliár:
– 24 ks malých stolov: 80 cm x 80 cm
– 100 ks stoličiek /tonetky/

Ceny sú stanovené za prenájom všetkých uvedených miestností.

Sala Terrena

Patrí k najkrajším zachovaným ranobarokovým interiérom. Sála má bohatú naturalistickú štukovú výzdobu s umelo vytvorenou jaskyňou z krasových prírodných hornín. Sála je vhodná na podpisovanie významných zmlúv a odovzdávania ocenení.
Panoráma Saly terreny

Plocha miestnosti: 105 m2

Cena prenájmu:
– do 30 minút 200 €
– do 2 hodín 400 €
– za každú ďalšiu hodinu 50 €

K cene za prenájom účtujeme prevádzkové náklady spojené s prenájmom. – viac

Klenbová sála

Priestranná spoločenská sála s klenbovým stropom a stĺpmi, bez dobového zariadenia s kapacitou 100 – 120 osôb, vhodná na spoločenské, kultúrne stretnutia, rodinné oslavy, bankety, recepcie, prezentácie firiem, svadobné hostiny, stredoveké hostiny spojené s historickým šermom, ochutnávky vín.

Plocha: 230 m2
Súčasťou priestorov je vstupná hala /35 m2/ so sociálnym zariadením a ďalšia 1 veľkorozmerná miestnosť – prípravovňa s plochou 124 m2.

Cena prenájmu vrátane sedenia:
– do 6 hodín 300 €
– do 24 hodín 600 €
– nad 24 hodín trvania akcie za každú začatú hodinu 50 €
– bez prípravovne do 24 hodín 300 €
– prípravný a likvidačný deň 100 €
– priestor pred vstupom 30 €

K cene za prenájom účtujeme prevádzkové náklady spojené s prenájmom. – viac

Mobiliár:
– 20 ks okrúhlych stolov: priemer 170 cm
– 20 ks obdĺžnikových stolov: 2 m x 1 m
– 400 ks stoličiek /konferenčných/

 

V EXTERIÉRI

Výška prenájmu závisí od počtu osôb a dĺžky prenájmu.
V prípade prenájmu viacerých pozemkov sa ceny sčítavajú.
Do času prenájmu sa započítava príprava, realizácia a likvidácia akcie.

Počet osôb
do 12 hodín
do 24 hodín
do 48 hodín
do 500 osôb 500 € 1000 € 1500 €
nad 500 osôb 700 € 1 300 € 2 100 €

 

Park pred Tavernou

 

 

Park za zastávkou SAD

 

 

Park pred pohrebnou kaplnkou

 

 

Park pred vrátnicou

Hradná priekopa

Areál pod hradným mostom

Park pod spoločenskými priestormi

Festivalová lúka pod hradom

Park pod hradnou jazdiarňou

Park pred hradnou jazdiarňou

PRENÁJOM POZEMKOV – Burzy starožitností                           
7,00 € / 1 m²

PRENÁJOM POZEMKOV – krátkodobý prenájom do 10 dní – okrem predmetu nájmu skupiny 1 a 2
– za predaj tovaru a vlastných výrobkov 5,00 € / 1m²
– za predaj občerstvenia 12,00  € / 1m²

 

Tlačivo záväznej objednávky
Vzor žiadosti na získanie súhlasu od Hasičského zboru