Obnova krížovej cesty na Červenom Kameni

V priebehu minulého roka ste si mohli všimnúť, že v parku pri Červenom Kameni chýbajú sochy troch zastavení krížovej cesty a na lúkach zostali len prázdne podstavce.
SNM-Múzeum Červený Kameň muselo z dôvodu ich nevyhovujúceho stavu pristúpiť k ich obnove.

O tom ako obnova prebiehala si môžete prečítať v článku