Trh starožitností

Naplánované podujatia sa uskutočnia len v prípade priaznivej epidemiologickej situácie
a v súlade s aktuálne platnými protipandemickými opatreniami.

Trh starožitností na hrade Červený Kameň
novou formou

V prípade, že sa chcete zúčastniť trhu starožitností dňa 26. júna 2021 ako predávajúci, vyplňte čitateľne, paličkovým písmom údaje za nájomcu v zmluve o nájme nehnuteľnosti, ktorú nájdete pod týmto oznamom a zašlite 3 rovnopisy poštou alebo osobne na adresu múzea:
Slovenské národné múzeum-Múzeum Červený Kameň
Hrad Červený Kameň
900 89 Častá

Na obálku napíšte Trhy starožitností
Cena za prenájom je jednotná 32 € (8m2).
Poplatok uhradíte na mieste.

Zmluva na trh starožitností (fyzická osoba)
Zmluva na trh starožitností (právnická osoba)

 

Trhy starožitností v roku 2021 sa budú konať v termínoch: 22. máj, 5. jún, 26. jún, 17. júl, 31. júl, 14. august, 28. august, 18. september, 2. október 2021

Účastníci podujatia sú povinní mať prekryté horné dýchacie cesty tvárovým rúškom
alebo inou vhodnou alternatívou.

Opatrenia na ochranu proti šíreniu infekčnej choroby COVID-19 pri realizácii trhov starožitností na hrade Červený Kameň

Situačná mapa trhov starožitností (PDF)

Organizáciu podujatia zabezpečuje

Podmienky pre predávajúcich a kupujúcich:

  • príchod predávajúcich a vykladanie tovaru do 07.30 hod., po uvedenom čase nebude umožnený vstup na trhy,
  • zaplatenie poplatku za pozemok na základe Zmluvy o prenájme – 4 €/m2,
  • dodržiavanie usmernení pre predaj starožitností č. 1 a č.
  • predaj starožitností od 07.30 do 12.00 hod.
  • múzeum upozorňuje predávajúcich, aby zvážili predaj predmetov mladších ako 40 rokov a pri prezentácii ponúkaných predmetov dodržiavali plochu, ktorú majú uhradenú.

 Vstupné pre kupujúcich a ostatných návštevníkov:

  • do 3 rokov: zdarma,
  • deti a mládež od 3 do 18 rokov: 1.50 €,
  • dospelí nad 18 rokov: 3 €.

Tešíme sa na Vašu návštevu, veď zberateľstvo povznáša ducha!