Trh starožitností

V prípade, že sa chcete zúčastniť trhu starožitností  ako predávajúci, vyplňte čitateľne, paličkovým písmom údaje za nájomcu, výmeru plochy/m2 a sumu za prenájom v zmluve o nájme nehnuteľnosti, ktorú nájdete pod týmto oznamom a zašlite ju poštou (stačí jeden exemplár) alebo osobne na adresu múzea:
Slovenské národné múzeum-Múzeum Červený Kameň
Hrad Červený Kameň
900 89 Častá

Na obálku napíšte Trhy starožitností
Poplatok uhradíte na mieste v hotovosti.

INFORMÁCIE PRE PREDAJCOV

kontaktná osoba: Adela Šafáriková, tel.: +421 33 245 51 28

Zmluva na trh starožitností pre rok 2024 FO  /na stiahnutie/
Zmluva na trh starožitností pre rok 2024 PO  /na stiahnutie/

Trhy starožitností sa budú konať v termínoch: 27. apríl, 18. máj,  29. jún, 27. júl,  31. august a 21. september 2024

 

Podmienky pre predávajúcich a kupujúcich:

  • príchod predávajúcich a vykladanie tovaru do 07.30 hod., po uvedenom čase nebude umožnený vstup na trhy,
  • zaplatenie poplatku za pozemok na základe Zmluvy o prenájme – 7 €/m2,
  • dodržiavanie usmernení pre predaj starožitností č. 1 a č.
  • predaj starožitností od 07.30 do 12.00 hod.
  • múzeum upozorňuje predávajúcich, aby zvážili predaj predmetov mladších ako 40 rokov a pri prezentácii ponúkaných predmetov dodržiavali plochu, ktorú majú uhradenú.

 Vstupné pre kupujúcich a ostatných návštevníkov:

  • dospelí: 3 €,
  • seniori nad 62 rokov, držitelia preukazu ZŤP: 1,50 €
  • deti a mládež od 6 do 18 rokov: 1,50 €,
  • do 6 rokov: zdarma

Tešíme sa na Vašu návštevu, veď zberateľstvo povznáša ducha!