KONTAKT

Slovenské národné múzeum-Múzeum Červený Kameň
Hrad Červený Kameň, 900 89 Častá

Číslo účtu: SK79 8180 0000 0070 0024 3637
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IČO:   00164721
DIČ:  2020603068
IČ DPH: SK2020603068                                

Informácie, rezervácie zájazdov, školských skupín a svadobného fotenia

telefón: +421 33 690 58 03
                   +421 33 245 51 03
e-mail: objednavkymck@snm.sk

Jednotlivé oddelenia:

Riaditeľka múzea
Mgr. Ivana Janáčková
e-mail: ivana.janackova@snm.sk

Sekretariát
sekretariát riaditeľa
telefón: +421 33 245 51 05
e-mail: sekretariatmck@snm.sk

Prenájom priestorov
ukážka a prenájom priestorov
telefón: +421 917 908 312
e-mail: adela.safarikova@snm.sk

Archív, personálne oddelenie
•  registratúra, archív, mzdy, personalistika, prijímanie žiadosti o zamestnanie, strážna služba
telefón: +421 33 245 51 11
e-mail: jana.zacharova@snm.sk

Oddelenie prezentácie a styku s verejnosťou
• organizácia vzdelávacích programov, styk s verejnosťou a médiami
telefón:  +421 33 245 90 07
e-mail: lubos.harsany@snm.sk

Oddelenie histórie, zbierok a výstavnej činnosti
• správa zbierok a knižničného fondu, dokumentácia, žiadosti o bádanie a odbornú prax
telefón: : +421 33 245 51 41
e-mail: jozef.tihanyi@snm.sk

Ekonomické oddelenie
• účtovníctvo, evidencia majetku, fakturácia, nájomné zmluvy
telefón: +421 33 24 55 170
e-mail: sylvia.harsanyova@snm.sk

Kontaktný formulár:

Zaujíma nás Váš názor na náš hrad.
Akékoľvek konštruktívne a reálne návrhy nám môžu pomôcť spravovať ho lepšie, takže za ne ďakujeme.

    Vaše meno (povinné)

    Váš email (povinné)

    Predmet

    Vaša správa