ZBIERKOVÝ FOND

Ak chcete prísť bádať o niektorých z viac ako 13 500 zbierkových predmetoch múzea, ste vítaný. Zvoľte, prosím, nasledovný postup:

 1. preštudujte si Bádateľský poriadok SNM-Múzea Červený Kameň a Cenník,
 1. pošlite žiadosť s uvedením účelu bádania riaditeľovi múzea minimálne sedem dní pred predpokladaným termínom bádania na emailovú adresu ivana.janackova@snm.sk alebo poštou na adresu Slovenské národné múzeum-Múzeum Červený Kameň, Hrad Červený Kameň, 900 89 Častá, po jej posúdení sa Vám e-mailom alebo telefonicky ozve náš zodpovedný pracovník a dohodne si s Vami presný termín bádania v našom múzeu,
 1. príďte v dohodnutom termíne bádať
Aké zbierky Múzeum Červený Kameň spravuje?
 • zbierku NÁBYTKU, ktorá obsahuje rôzne typy stolov, stoličiek, pohovky, postele, vitríny, komody, písacie stoly, zrkadlá, hodiny ale i kolekcie spální, salónov a iné interiérové doplnky vyrobené z dreva, pochádzajúce zo 16. až 20. storočia.
  Pozornosť si, okrem iného, zaslúži súprava secesnej jedálne a spálne a zbierka talianskeho renesančného nábytku.
 • zbierku PORCELÁNU, SKLA, KERAMIKY, ktorá má viac ako 4 500 kusov. Nachádzajú sa v nej jedálenské súpravy, poháre, vázy, svietidlá, španielska majolika, turecká keramika, meissenský porcelán, holíčska fajansa, skla.
 • zbierku OBRAZOV, v ktorej nájdete portréty, napr. šľachtické rodové galérie príslušníkov rodov Pálfi, Forgáč, Ziči, Svätojánsky, Esterházi, Migazzi, modrých dám, súbor portrétov príslušníkov husárskeho pluku Rudolfa I. Pálfiho, zbierku obrazov Petra Pálfiho, ale i krajinomaľby, zátišia, historické, sakrálne i mytologické výjavy atď.
 • zbierku GRAFÍK so sériami grafických listov so žánrovými výjavmi, vedutami, skicami i akvarelmi grófa Petra Pálfiho.
 • zbierku PLASTÍK obsahujúcu najmä sakrálne plastiky pochádzajúce zo sakrálnych objektov, ale i busty panovníkov a iných osôb.
 • zbierku ZBRANÍ, v ktorej nájdete chladné, palné i žrďové zbrane, vrátane orientálnych (turecké handžáre a jatagány).
 • zbierku TEXTILU, ktorá obsahuje predovšetkým orientálne koberce, výšivky a vojenské uniformy, ale aj úžitkové textílie dennej potreby. Medzi najvýznamnejšie radíme dva ručne tkané gobelíny z prelomu 16. a 17. storočia, ktoré môžete vidieť na muzeálnom okruhu. Gobelín s názvom Obliehanie pevnosti pochádza z kaštieľa v Budmericiach, gobelín z mytologického cyklu Faeton bol súčasťou interiérového zariadenia kaštieľa v Stupave.
 • zbierku ARCHÍVNEJ POVAHY, v ktorej sú uložené najmä súkromné fotografie pálfiovskej rodiny, ale i fotografie príslušníkov iných šľachtických rodín.
 • zbierku KOVOV, v ktorej nájdete lustre, svietidlá a svietniky, príbory, podnosy a iné jedálenské náčinie, dózy a hygienické nádoby každodennej potreby.
 • zbierku RÔZNYCH ZBIERKOVÝCH PREDMETOV s predmetmi rozličného charakteru, napr. upomienkové predmety, ťažidlá, vejáre, drevené medovníkové formy, rôzne kuriozity alebo poľovnícke trofeje.
 • KNIŽNICU HISTORICKÝCH KNÍH, ktorá obsahuje knihy pochádzajúce z majetku Pálfiovcov bývajúcich na Červenom Kameni, ktoré tvoria najväčšiu časť dnešnej historickej knižnice, a tiež ďalších šľachtických rodov do roku 1945 obývajúcich na území Slovenska viaceré kaštiele – napr. Pálfiovcov zo Smoleníc, Zičiovcov bývajúcich vo Voderadoch, rodu Oldenburg z Brodzian, kniežacej rodiny Odescalchi, Chotekovcov z kaštieľa v Dolnej Krupej, Esterháziovcov z Bernolákova alebo rodiny Steiger z Hajnej Novej Vsi. Všetkých ich je viac ako 14 200, 2 580 z nich patrilo Pálfiovcom z Červeného Kameňa.
  Najviac kníh bolo vydaných v 19. storočí, no knižnica obsahuje i knihy vydané v storočiach 16., 17., 18. i 20.
  Toho času sa celý knižničný fond digitálne spracováva.