December

Luskáčik (vianočné prehliadky) 
28. – 30. december 2022
Prehliadky vianočne vyzdobených komnát na motívy klasickej vianočnej rozprávky.