Bezplatný vstup počas prvej stredy v mesiaci

Dovoľujeme si informovať návštevníkov, že podľa príkazu ministerky kultúry Slovenskej republiky č. 16/2022 zo dňa 27. septembra 2022 je každú prvú stredu v mesiaci vstup na prehliadku expozície Slovenského národného múzea – Múzea Červený Kameň zdarma.

Prehliadky so sprievodcom na I. aj II. prehliadkovom okruhu v slovenskom jazyku začínajú podľa aktuálnych otváracích hodín.

Vstup na obidva prehliadkové okruhy je možný na základe nulovej vstupenky s časenkou, ktorú návštevníci obdržia v pokladni múzea. 

V tento deň skupinové rezervácie nerealizujeme.