Bezplatný vstup počas prvej nedele v mesiaci

Dovoľujeme si informovať návštevníkov, že podľa príkazu ministerky kultúry Slovenskej republiky č. 5/2021 zo dňa 19. apríla 2021 je každú prvú nedeľu v mesiaci vstup na prehliadku expozície Slovenského národného múzea – Múzea Červený Kameň zdarma.

Prehliadky so sprievodcom na I. aj II. prehliadkovom okruhu v slovenskom jazyku začínajú podľa aktuálnych otváracích hodín.

Vstup na obidva prehliadkové okruhy je možný na základe nulovej vstupenky s časenkou, ktorú návštevníci obdržia v pokladni múzea. 

V tento deň skupinové rezervácie nerealizujeme.