KONTAKT ODDELENIA

Jednotlivé oddelenia:

Riaditeľka múzea
Mgr. Ivana Janáčková
e-mail: ivana.janackova@snm.sk

Sekretariát
sekretariát riaditeľa,
prijímanie žiadosti o zamestnanie
telefón: +421 33 245 51 05
e-mail: sekretariatmck@snm.sk

Prenájom priestorov
• 
ukážka a prenájom priestorov
telefón: +421 917 908 312
                  +421 33 245 51 28
e-mail: adela.safarikova@snm.sk

Archív, personálne oddelenie
•  registratúra, archív, mzdy, personalistika,  strážna služba
telefón: +421 33 245 51 11
e-mail: jana.zacharova@snm.sk

Oddelenie prezentácie a styku s verejnosťou
• organizácia vzdelávacích programov, styk s verejnosťou a médiami
telefón:  +421 33 245 90 07
e-mail: lubos.harsany@snm.sk

Oddelenie histórie, zbierok a výstavnej činnosti
• správa zbierok a knižničného fondu, dokumentácia, žiadosti o bádanie a odbornú prax
telefón: : +421 33 245 51 41
e-mail: jozef.tihanyi@snm.sk

Ekonomické oddelenie
• účtovníctvo, evidencia majetku, fakturácia, nájomné zmluvy
telefón: +421 33 24 55 170
e-mail: sylvia.harsanyova@snm.sk