Júl

Pondelok – Nedeľa: 9.00 – 17.00 hod.

Veľký okruh so sprievodcom (75 minút)
 • prehliadka hradných interiérov a hradného podzemia.
 • pre neobjednané skupiny a individuálnych návštevníkov začína prehliadka v slovenskom jazyku každú celú hodinu.
Malý okruh so sprievodcom (60 minút)
 • prehliadka hradných interiérov.
 • pre neobjednané skupiny a individuálnych návštevníkov začína prehliadka v slovenskom jazyku každú celú hodinu.

Hradné podzemie (30 minút)

 • prehliadka hradného podzemia so sprievodcom.
Prehliadka v anglickom jazyku so sprievodcom (pondelok-nedeľa):
 • prehliadky pre vopred neobjednaných návštevníkov začínajú o 11.30 hod.

Ako sa žilo na hrade (45 minút, pondelok-nedeľa):

  • prehliadka zameraná predovšetkým na detského návštevníka.
  • prehliadky pre vopred neobjednaných návštevníkov v slovenskom jazyku začínajú denne o 12.30, 14.30 a 15.30 hod. 

Maximálny počet v jednej skupine je 40 osôb.

Ak prídete s organizovanou skupinou:
 • s 10 a viac členmi ponúkame Vám možnosť ísť na prehliadku samostatne – teda bez prítomnosti iných návštevníkov – je však nevyhnutné objednať sa minimálne 7 kalendárnych dní vopred a dohodnúť si presný čas prehliadky mimo vyhradený čas pre neobjednaných návštevníkov.

 • s menej ako 10 členmi a máte záujem ísť na prehliadku samostatne – teda bez prítomnosti a iných návštevníkov – ponúkame Vám túto možnosť za doplatok na vstupnom 20.00 € na celú skupinu, je však nevyhnutné objednať sa minimálne 7 kalendárnych dní vopred a dohodnúť si presný čas prehliadky mimo vyhradený čas pre neobjednaných návštevníkov.