Za portrétom

SNM-Múzeum Červený Kameň sprístupnilo pre návštevníkov novú výstavu s názvom Za portrétom. Výstava je prístupná denne počas otváracích hodín múzea vo výstavných priestoroch priamo na nádvorí hradu od 19. apríla až do 30. septembra 2024.

Cieľom výstavy je prezentovať publiku typologicky významnú časť zbierkového fondu múzea – portrét. Portréty sa v zbierkach nachádzajú v rôznorodých materiálových a výtvarných podobách – ako maľby na plátne, kresby a grafiky na papieri, ako fotografie, ako trojrozmerné busty či celé sochy, ale nájdeme ich aj na predmetoch umeleckého remesla – na skle, porceláne, v kove, dreve, hline.

Výstava prezentuje mnohorakosť aspektov, ako na portréty nazerať, ako ich vnímať a pochopiť. Portréty sú predstavené cez osoby, ktoré stoja “za portrétom” – za jeho vznikom, zachovaním a prezentovaním, teda  autor, portrétovaná osoba, objednávateľ portrétu, jeho neskorší majitelia, reštaurátor a múzejník.

Všetky vystavené zbierkové predmety pochádzajú zo zbierkového fondu SNM-Múzea Červený Kameň v Častej.