Máj

Pondelok – Piatok: 9.30 – 15.30 hod.

Veľký okruh so sprievodcom (75 minút)
 • prehliadka hradných interiérov a hradného podzemia
 • pre neobjednané skupiny a individuálnych návštevníkov začína prehliadka v slovenskom jazyku o 9.30, 11.30, 13.30 a 15.30 hod.
Malý okruh so sprievodcom (60 minút)
 • prehliadka hradných interiérov
 • pre neobjednané skupiny a individuálnych návštevníkov začína prehliadka v slovenskom jazyku o 9.30, 11.30, 13.30 a 15.30 hod.

  Maximálny počet v jednej skupine je 45 osôb.


Sobota – Nedeľa: 9.00 – 17.00 hod.

Veľký okruh so sprievodcom (75 minút)
 • prehliadka hradných interiérov a hradného podzemia
 • pre neobjednané skupiny a individuálnych návštevníkov začína prehliadka v slovenskom jazyku každú celú hodinu.
Malý okruh so sprievodcom (60 minút)
 • prehliadka hradných interiérov
 • pre neobjednané skupiny a individuálnych návštevníkov začína prehliadka v slovenskom jazyku každú celú hodinu.

  Maximálny počet v jednej skupine je 45 osôb.
Prehliadka v anglickom jazyku so sprievodcom:

Sobota – Nedeľa: vždy o 11.30 a 15.30 hod.

Renesančná pevnosť so sprievodcom (60 minút)

Sobota – Nedeľa + štátne sviatky:
vždy o 10.00, 12.00, 14.00 a 16.00 hod.

 • prehliadka hradnej priekopy, rozľahlých pivníc, časti všetkých štyroch bášt unikátne zachovaného obranného systému hradu zo 16. storočia i do hradnej lisovne, kde Vám sprievodca prezradí, kto zbúral Červený Kameň a čo všetko sa dialo potom… 
Ak prídete s organizovanou skupinou:
 • s 10 a viac členmi ponúkame Vám možnosť ísť na prehliadku samostatne – teda bez prítomnosti iných návštevníkov – je však nevyhnutné objednať sa minimálne 7 kalendárnych dní vopred a dohodnúť si presný čas prehliadky mimo vyhradený čas pre neobjednaných návštevníkov.

 • s menej ako 10 členmi a máte záujem ísť na prehliadku samostatne – teda bez prítomnosti a iných návštevníkov – ponúkame Vám túto možnosť za doplatok na vstupnom 20.00 € na celú skupinu, je však nevyhnutné objednať sa minimálne 7 kalendárnych dní vopred a dohodnúť si presný čas prehliadky mimo vyhradený čas pre neobjednaných návštevníkov.