Burza starožitností

Burzy starožitností v roku 2019 sa budú konať v termíne: 27. apríl, 11. máj, 25. máj, 8. jún, 22. jún, 27. júl, 10. august, 31. august, 21. september, 5. október 2019

Tešíme sa na vašu návštevu.

Podmienky pre predávajúcich a kupujúcich:

  • príchod predávajúcich a vykladanie tovaru do 07.30 hod., po uvedenom čase nebude umožnený vstup na burzu,
  • zaplatenie poplatku za pozemok na základe Zmluvy o prenájme – 4 €/m2,
  • dodržiavanie usmernení pre predaj starožitností č. 1 a č. 2,
 • predaj starožitností od 07.30 do 12.00 hod.

 Vstupné pre kupujúcich a ostatných návštevníkov:

  • do 3 rokov: zdarma,
  • deti a mládež od 3 do 18 rokov: 1.50 €,
 • dospelí nad 18 rokov: 3 €.

Tešíme sa na Vašu návštevu, veď zberateľstvo povznáša ducha!