Burza starožitností

Naplánované podujatia sa uskutočnia len v prípade priaznivej epidemiologickej situácie
a v súlade s aktuálne platnými protipandemickými opatreniami.

Burza starožitností v roku 2021 sa bude konať v termínoch: 24. apríl, 22. máj, 5. jún, 26. jún, 17. júl, 31. júl, 14. august, 28. august, 18. september, 2. október 2021

Tešíme sa na vašu návštevu.
Prečítajte si opatrenia k Burze starožitností

Účastníci podujatia sú povinní mať prekryté horné dýchacie cesty tvárovým rúškom
alebo inou vhodnou alternatívou.

Podmienky pre predávajúcich a kupujúcich:

  • príchod predávajúcich a vykladanie tovaru do 07.30 hod., po uvedenom čase nebude umožnený vstup na burzu,
  • zaplatenie poplatku za pozemok na základe Zmluvy o prenájme – 4 €/m2,
  • dodržiavanie usmernení pre predaj starožitností č. 1 a č.
  • predaj starožitností od 07.30 do 12.00 hod.
  • múzeum upozorňuje predávajúcich, aby zvážili predaj predmetov mladších ako 40 rokov a pri prezentácii ponúkaných predmetov dodržiavali plochu, ktorú majú uhradenú.

 Vstupné pre kupujúcich a ostatných návštevníkov:

  • do 3 rokov: zdarma,
  • deti a mládež od 3 do 18 rokov: 1.50 €,
  • dospelí nad 18 rokov: 3 €.

Tešíme sa na Vašu návštevu, veď zberateľstvo povznáša ducha!