Vstupné

                                                                                               

prehliadka v slovenskom jazyku:
 Dospelí 4.00 €
 Zľava – seniori nad 62 rokov, ZŤP 3.00 €
 Mládež 6 – 18 rokov 2.00 €
 Deti do 6 rokov zdarma
prehliadka v cudzom jazyku:
 Dospelí 5.00 €
 Zľava – seniori nad 62 rokov, ZŤP 3.50 €
 Mládež 6 – 18 rokov 2.50 €
 Deti do 6 rokov zdarma

Platba ja možná len v hotovosti.