Vstupné

prehliadka v slovenskom jazyku:
 Dospelí 2.00 €
 Seniori, držitelia preukazu ZŤP 1.50 €
 Deti a mládež  3 – 18 rokov 1.00 €
 Deti do 3 rokov zdarma
prehliadka v cudzom jazyku:
 Dospelí 3.00 €
 Seniori, držitelia preukazu ZŤP 2.00 €
 Deti a mládež  3 – 18 rokov 1.50 €
 Deti do 3 rokov zdarma