Reštaurátor František Sysel

SNM-Múzeum Červený Kameň sprístupnilo aj tento rok pre návštevníkov výstavu s názvom Reštaurátor František Sysel. Výstava je prístupná denne počas otváracích hodín múzea vo výstavných priestoroch priamo na nádvorí hradu od 1. mája až do 30. septembra 2018.

Reštaurátor František Sysel (1927-2013) pre SNM-Múzeum Červený Kameň pracoval medzi rokmi 1973 až 1991. Jeho činnosť spadá z veľkej časti do obdobia, keď hrad prechádzal rozsiahlou rekonštrukciou.
V Knihe výpožičiek SNM-Múzea Červený Kameň figuruje celkovo 41 zbierkových predmetov, ktoré boli v priebehu tohto obdobia Františkovi Syslovi zverené na reštaurovanie.
Kvalita jeho reštaurátorských zásahov bola preverená časom a jeho práce až na niekoľko výnimiek dodnes nevykazujú žiadne poškodenia. Tieto aspekty tak z neho robia jedného z najvýznamnejších reštaurátorov, ktorí pre múzeum v priebehu jeho existencie pracovali.
Okrem vystavených zbierkových predmetov s popiskami je výstava doplnená veľkorozmernými panelmi, ktoré predstavujú rôzne ďalšie aspekty života a tvorivej činnosti tohto naslovovzatého odborníka.
Tieto panely sú prevzaté z výstavy Pod kůží Marsya, ktorú realizoval Národní památkový ústav, územní památková správa v Kroměříži a Muzeum umění Olomouc – Arcidiecezní muzeum Kroměříž. Výstava, ktorá sa konala v termíne 7. apríla až 8. júna 2017 v Kroměříži, bola usporiadaná pri príležitosti nedožitého 90. výročia od narodenia Františka Sysla. Na výstave a na publikácii, ktorá pri tejto príležitosti vznikla, sa podieľalo aj SNM-Múzeum Červený Kameň.