SNM-Múzeum Červený Kameň predstavuje návštevníkom úspešnú výstavu s názvom Liptovskí murári pomáhali stavať Budapešť… Výstava obrazových dokumentov zachytáva históriu a remeselnú zručnosť liptovských murárov pri budovaní Budapešti v období pred vypuknutím 1. svetovej vojny.

Výstava, zapožičaná zo SNM-Múzeí v Martine, približuje návštevníkom spoluúčasť hornoliptovských murárov na výstavbe uhorskej metropoly, jej najvýznamnejších spoločensko-kultúrnych, vedeckých, školských a iných budov. Textom i obrazom mapuje pôsobenie hornoliptovských murárov a iných stavebných robotníkov v dnešnej Budapešti.
Okrem národného múzea či kráľovskej opery stavali naši uznávaní majstri murári z Liptova i nájomné domy v malej Pešti, východnú železničnú stanicu Keleti a mnohé ďalšie.
Výstavné panely sú zároveň doplnené dvoma diorámami: prvá prezentuje časť interiéru hornoliptovskej izby a druhá znázorňuje atmosféru na stavbe.
Výstava je prístupná počas otváracích hodín múzea v obrazárni priamo na nádvorí od 1. mája až do 30. septembra 2017.
Vstupné na výstavu je zahrnuté vo vstupnom na prehliadku stálych expozícii múzea.

Srdečne vás pozývame.