Informácia

Vzhľadom k tomu, že sa v recenziách na sociálnych sieťach vyskytuje nespokojnosť so službami, ktoré pôsobia na hrade Červený Kameň, dovoľujeme si dať informáciu nasledovného charakteru:
Všetko, čo je na Červenom Kameni poskytované, či už expozícia, prenájmy, upravené priestory, parkové plochy a podobne je v kompetencii a zodpovednosti organizácie Červeného Kameňa.
Určite v každom pracovnom procese je možnosť docieliť iba vynikajúce úspechy. Ale kritika bola daná na pôsobenie stravovacích jednotiek ako Libressa na nádvorí a tiež bola daná kritika aj na Tavernu pod baštou.
Pre vysvetlenie toľko: obidve spomenuté zariadenia boli schválené formou  osobitného ponukového konania, ktoré taktiež schválilo Ministerstvo financií na dobu 5 rokov. Keďže kritika spadá na prenajaté sektory, dovoľujeme si upozorniť, že bude našou snahou nedostatky preveriť a docieliť úroveň, ktorá bude  spĺňať požiadavky návštevníckej obce.
Táto skutočnosť nás mrzí, ale v živote to už ide tak, že nie všetko sa podarí. Našou snahou bude zabezpečiť spokojnosť návštevníka so službami stravovacích jednotiek tak, aby bolo vidieť spokojnosť návštevníka.
 
Vedenie múzea Červený Kameň