Zabudnutí hrdinovia protitureckých bojov /prezentácia knihy/

SNM-Múzeum Červený Kameň Vás pozýva na prezentáciu knihy Miroslava Eliáša: Zabudnutí hrdinovia protitureckých bojov.
Prezentácia sa uskutoční v sobotu 29. júna 2019 o 11.00 a 15.00 hod. v reprezentačných priestoroch hradu Červený Kameň.

Po šiestich rokoch sa do rúk čitateľov dostáva druhé prepracované vydanie knihy Zabudnutí hrdinovia proti tureckých bojov, ktorá obsahuje životopisy desiatok vojenských hodnostárov a politikov spätých zo Slovenskom a hlavne protitureckými bojmi.
Kniha je oproti prvému vydaniu vo väčšom formáte A4, má 200 strán textu, 220 obrázkov, 32 strán farebnej obrazovej prílohy. Mnohé texty sú obohatené o nové poznatky z dobových prameňov, fotografie pamiatok z radov epitafov a náhrobkov z prostredia slovenských kostolov, portrétov a medirytín zo zbierok múzeí.
Z obsahu stojí za pozornosť ucelený preklad z latinčiny od Mikuláša Išvánfyho o vpáde Osmanov a Tatárov v roku 1599. Pokračovanie žitavského mieru – dve mierové dohody z maďarského Szőnyu a záškodníctvo z radov kresťanov na našom území prinášajú nové kapitoly, ako aj príchod a pôsobenie nemeckých žoldnierov pod vedeným generálov Puchheimovcov a Leslieho.
Aj to, že sebechlebskí hudci nie sú výmyslom, ale doloženými historickými postavami, dokresľuje archívny zápis ako aj list palatína Draškoviča. Nové mená a tváre účastníkov vozokanskej bitky v roku 1652, či vlastenecké vyznanie grófa a generála Adama Cobora pred oslobodením Šurian v roku 1684.
Podrobnejšie je opísaný vpád Turkov v roku 1663 a pád nových Zámkov, následne protiofenzíva generála de Souchesa, ktorý oslobodil Nitru a Levice. Kapitoly sú obohatené o nové preklady listov z vybraných archívnych fondov: magistrátov miest Bardejov, Banská Štiavnica a Komárno, Nitrianskej a Tekovskej župy, či fondu rodu Ilešházy. Svoje miesto tu majú aj Pálfiovci, ktorých moc a postavenie sa upevnilo vďaka protitureckým vojnám.